God fondsledelse

Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,
jf. årsregnskabslovens § 77 a
”.

Hvad kan skemaet bruges til?

Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Redegørelsen for god fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, eller på fondens eventuelle hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

Offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside – med præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen – skaber størst transparens, da den derved vil være lettere tilgængelig for offentligheden.

En offentliggørelse på fondens eventuelle hjemmeside kræver, at URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne. URL-adressen er den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

For nærmere information om offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside skal Komitéen henvise til bekendtgørelse om redegørelse for god fondsledelse og om redegørelse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside m.v.

Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra juni 2020. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dkSkemaet kan anvendes ved udarbejdelse af redegørelse for god fondsledelse i fondens årsrapport. 

Nedenstående fondsredegørelse er fra 2018/2019 samt 2020 og tidligere fondsredegørelser fra 2015 til 2017 indgår i årsrapporterne for pågældende regnskabsår.

[Hent skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”]