Om Ida Løfbergs Fond

Ida Løfbergs Fond er stiftet den 31. december 1947 som en erhvervsdrivende fond.

CVR-nummer: 25 82 30 28

Adresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Formål

Fondens formål er for det første at anvende ejendommen hvori Det Ny Teater ligger, Gammel Kongevej 29, 1610 København V, til teaterdrift og af fondens overskud at yde støtte og hjælp til skuespillere/scenekunstnere og teaterfunktionærer, som efter bestyrelsens skøn har behov for økonomisk støtte, eller som på grund af sygdom eller alderdom har behov for økonomisk hjælp over en kortere eller længere periode.

Fondens formål er for det andet, at sikre, at ejendommen “Betty Nansens Hus på Skagen” drives som feriebolig for en eller flere sceniske kunstnere, samt at Betty Nansens gravsted holdes i god vedligeholdelsesstand.

Uddeling af legater

Det er muligt at søge fondens midler året rundt, og der er ikke noget ansøgningsskema. Legater uddeles sædvanligvis den 14. september.

Uddelingen må ikke finde sted til personer, der oppebærer offentlig understøttelse, såfremt tildelingen vil medføre, at den fra det offentlige ydede hjælp nedsættes eller bortfalder.

Legatmodtageren skal have bopæl i Danmark.

Årsrapport [Årsrapport_2017]

Vedtægter [Vedtægter gældende per 9. august 2016]

Det Ny Teater

Det Ny Teater havde sin første forestilling i september 1908, og vedblev at være aktivt herefter. Nytårsnat 1947 skænkede ejeren, Per Løfberg, Det Ny Teater til Ida Løfbergs Fond, oprettet samme dag.

I 1991 var Det Ny Teater stærkt nedslidt. I samarbejde mellem Det Ny Teaters nuværende direktør Niels-Bo Valbro og hans tidligere meddirektør, Bent Mejding blev det planlagt, at teatret skulle gennemrestaureres og genåbne som et privatdrevet musikteater.

Med hjælp fra private fonde, virksomheder og det offentlige blev det muligt at rejse de 80 millioner kroner der var nødvendige for at gennemføre projektet. Restaureringen gjorde Det Ny Teater til et Europas smukkeste, og modtog samtidig den europæiske arkitekturpris, Europa Nostra.

Betty Nansens Hus blev opført i 1907-08. I de første mange år blev det anvendt af skuespillerparret Betty Nansen og Henrik Bentzon. Efter Betty Nansens død i 1943 blev huset doneret til danske skuespillere som feriehus.

I 1953 skænkede Henrik Bentzon huset til en fond opkaldt efter Betty Nansen, Betty Nansens Fond. I mange år blev huset brugt af skuespillere. I 1978 var Betty Nansens Hus så nedslidt at en gennemgående renovering var nødvendig.

Børge Nielsen var i 1978 formand for Ida Løfbergs Fond, og indtrådte efter en middag i samme år, hvor Henrik Bentzons og deres fælles ven advokaten Henry Fisher-Hansen også var til stede, i Betty Nansens Fond. Børge Nielsen fik den idé at fusionere Ida Løfberg- og Betty Nansens Fond, fordi begge fonde havde til formål at støtte og hjælpe skuespillere, og det samtidig ville være muligt at få tilstrækkelige midler til at renovere Betty Nansens Hus.

Betty Nansens Hus blev renoveret, og huset blev genåbnet den 10. juli 1980. Betty Nansens Hus blev på ny gennemgribende renoveret i 2010. Betty Nansens Hus er unikt beliggende helt ned til Sønderstrand, tæt på Skagen by ved Skagens Gren.