Bestyrelsen

Navn: Carl Christian Juel Nielsen

Stilling: Formand

Alder: 47

Indtrådte: August 2018

Genvalg: Er efterfølger af medlem udpeget af stifteren

Udløb af aktuelle valgperiode: N/A

Kompetencer: Erhvervserfaring

Øvrige ledelseserhverv:  Bestyrelsesformand i TimerKid ApS

Udpeget af myndighed / tilsyn: Nej

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Navn: Jette Seidler Nesheim

Stilling: Bestyrelsesmedlem

Alder: 68

Indtrådte: 19. maj 2005

Genvalg: Er udpeget af direktør Nibe Hansen og udpeger selv sin efterfølger

Udløb af aktuelle valgperiode: N/A

Kompetencer: Kendskab til Skagen

Øvrige ledelseserhverv: Ingen

Udpeget af myndighed / tilsyn: Nej

Anses medlemmet for uafhængigt: Nej, pga. 12 års-reglen

Navn: Adam Price

Stilling: Bestyrelsesmedlem

Alder: 54

Indtrådte: 2017

Genvalg: Ja, for en 3-årig periode

Udløb af aktuelle valgperiode: 2020

Kompetencer: Indsigt i teaterverdenen

Øvrige ledelseserhverv: Direktør og Bestyrelsesmedlem i SAM PRODUCTIONS ApS

Udpeget af myndighed / tilsyn: Nej

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Navn: Christian Th. Kjølbye

Stilling: Næstformand

Alder: 63

Indtrådte: 26. maj 2021

Genvalg:

Udløb af aktuelle valgperiode: 2024

Kompetencer: Juridisk erfaring i selskabsret og fondes forhold

Øvrige ledelseserhverv: Formand i A. Rindom A/S og A/S Østerhovedgård, A.R. Holding af 1999 ApS, A.R. Holding af 2020 ApS og Østerhovedgaard Holding ApS. Bestyrelsesmedlem Det Obelske Familiefond, Axel B. Lange A/S, Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond, Brdr. Hartmanns Fond, Grosserer Jørgen Rindom og Hustrus Fond, Ida og Jørgen Rindoms Fond, Hanias Understøttelsesfond  og N.E.M.P. Fonden. Direktør Kipo Holdings ApS.

Udpeget af myndigheder / tilsyn: Nej

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja