Tak til

Følgende aktører har ydet tilskud til ombygning og renovering af Det Ny Teater 1991-1995

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål

Augustinus Fonden

Kulturministeriet

Brødrene Hartmanns Fond

Villum Kann Rasmussen fonden

Knud Højgaards Fond

Københavns Amt

Asta & Jul P. Justesens Fond

Københavns Kommune

Beckett Fonden

Simon Spies Fonden

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968

E U

Knud og Rigmor Wiedemanns Legat

Frederiksborg Amt

Den Danske Bank

Roskilde Amtskommune

Otto Mønsteds Fond

Vanførefonden

Lærerstandens Brandforsikring

Frederiksberg Kommune

KRAKs Fond

Gurli & Poul Madsens Fond

Fonden til Fædrelandets Vel

Lån & Spar Bank

J.C. Hempels Fond

Danisco

De Spannjerske Legater

Emilie og Peter Lund Fond